Rozhodčí

Šestý evropský mezinárodní festival čínského wushu

Hlavní rozhodčí

Rozhodovat budou čínští mistři wushu a certifikovaní rozhodčí České federace wushu. Hlavní rozhodčí pro taolu bude Tomáš Veselý, pro kontaktní disciplíny Vladimír Šanda.

Sportovní taolu

bude hodnoceno v souladu s pravidly EWuF rozhodčími A (technické provedení) a rozhodčími B (celkový dojem).

Tradiční taolu a taiji quan

bude hodnoceno festivalovým způsobem třech rozhodčích typu B (celkový dojem) sedících v rozích platformy.

Organizátoři: Zhai Hua Czech Wushu Federation